Teenused

Teenused

• kaamerauuringud korstnale
• korstnate tulekindla seguga renoveerimine
• korstnapühkimine

• ummistuste likvideerimine

RenoRe OÜ on kindel ja usaldusväärne ettevõte, kelle põhitöö on korstende renoveerimine tulekindla seguga.

Mugav teenus elanikele. Korstna renoveerimine on turvaline, ökonoomne ja puhas meetod, sellega saab ennetada kahjusid, mis peituvad vanas korstnas. Töö teostatakse enamasti ülaltpoolt, all toimub ainult kontroll ja puhastamine. See meetod minimaliseerib ka prügi, tahma ja muu mustuse siseruumides. Elanike häirimine on minimaalne.

Telliskivikorsten vajab pidevat hoolt.
Eestis on enamlevinud telliskorsten, ehituslikest eripäradest tingituna on sellel omad probleemid: praod seintes, tühjad vuugid, murenenud kivid ja lagunev korstnapits. Lagunev korsten on tuleoht majale. Vanemates majades on korstnalõõrid oma aja ära elanud ja need vajavad renoveerimist.

Pottsepp tase 4, kutsetunnistus 206073

Korstnapühkija, tase 4, kutsetunnistus 203706

korstna renoveeritud lõõr
renoveeritud korstnad ja kaetud alumiiniumist korstnamütsidega. Soojustatud kõrgendustega korstnamütsid.