Renoveerimine

Korstnate renoveerimine


Telliskorstna seguga renoveerimisega saate hoida kokku suuri kulutusi, mis võivad kaasneda uue korstna ladumisel.

Esmalt kontrollime kaameraga lõõrid üle ja tuvastame võimalikud vead: praod seintes, tühjad vuugid, murenenud kivid ja muud ummistused. Saame kõrvaldada ka alla langenud tellised ja muud takistused kaamera ja spetsiaalsete tööriistade abil. Segu sobib puiduga köetavatele küttekolletele: pliidid, ahjud, kaminad, kerised jt. Vorm seguga lastakse ülevalt mööda lõõri alla küttekehani. Tänu vormi paindlikkusele saame renoveerida ka erinevate läbimõõtudega “kõveraid” ja sopilisi korstnaid. Lõõri sisepind muutub siledaks ja ühtlaseks, see parandab tõmmet.

Haruldane ei ole see, et katusel olev korstnapits on aja jooksul muutunud nõrgaks. Kivid võivad olla lahti ja alla langenud ning lõõris võib olla tekkinud ummistus. Kivid võivad ka katuselt alla kukkuda, vigastada katust ja ohustada inimesi. Selle ennetamiseks tellige korstna puhastamine ja renoveerimine.

• Kaamerauuring
• Korsten puhastatakse kettpuhastajaga
• Suletakse kütteseadmete ühendused lõõris (vajadusel tehakse lisa puhastusavad)
• Niisutatakse lõõri sisepind nakkeomaduste parandamiseks
• Segu kantakse õhupallivormile, seda tõmmatakse vintsiga mööda korstnalõõri alt ülesse mitmeid kordi järjest seni kuni lõõri sisepind muutub siledaks.
Segu kuivamine võtab vähemalt 24 h, soovituslik on 48 h.
Korsten vajab ilmastikukaitseks korstnamütsi.